80 גרם שחור לחיפוי קרקע

80 גרם שחור לחיפוי קרקע

 

מידות אפשריות