"פלרינג"- סייד + גג

"פלרינג"- סייד + גג

 

מידות אפשריות