יצירת קשר

  הוראות מדידה של בד לסוכך זרועות  לקוח יקר,

  יש להיזהר ולהקפיד על כללי הבטיחות בעת התקנת הבד!

  יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות בנושא עבודה בגובה ולהקפיד על חוקי/תקנות העבודה בגובה ולא לקחת סיכונים מיותרים.

  התקנה נכונה של הבד מבטיחה שמירה על טיב המוצר ועל היעילות שבשימושו.

  כללי:

  1. יש לוודא כי מתבצעת מדידה מדויקת של רוחב הבד בפועל – יש למדוד את רוחב הבד על גבי פרופיל האלומיניום החזיתית של הסוכך
  2. יש למדוד את קוטר חריץ ההשחלה (סד"כ סטנדרטי)
  3. יש למדוד את מפתח הזרוע של הסוכך – מידת הבד בפועל הינה ארוכה ב 30 ס"מ על מנת שהבד יוותר גלול סביה הצינור
  4. יש לבחור את גוון הבד הרצוי מתוך קטלוג  בד אקרילי DICKSON ORC . יש לדציין מספר מלא של הגוון. DICKSON ORC מניפת צבעים,
  5. יש לפרק את הבד מהסוכך אך ורק כאשר זרועות הסוכך פרוסות באופן מלא!!!!!!! במידה והזרועות אינן פרוסות יש סכנה לקבלת חבטה מהזרועות
  6.  לאחר פתיחת הזרועות יש לפרק את הבד ולהשחיל את הבד החדש (יש לפתוח בורג בצד)