הוראות הרכבה כלליות לסוכך ביתי מתקפל

לקוח יקר,

יש להיזהר ולהקפיד על כללי הבטיחות בעת התקנת הסוכך!

יש לנקוט בכל אמצעי הזהירות בנושא עבודה בגובה ולהקפיד על חוקי/תקנות העבודה בגובה ולא לקחת סיכונים מיותרים.

בבנייני קומות גבוהות, יש לתכנן את הדרך הבטוחה, הנוחה והמהירה להעלאת הסוכך אל הבית. יש לשים לב לכך שהסוכך אינו נכנס למעלית ובשל רוחבו חשוב לתכנן מראש את מסלול הובלתו ליעד ההתקנה.

העלאת הסוכך חייבת להתבצע על ידי אמצעי הרמה מתאים.

התקנה נכונה של הסוכך מבטיחה שמירה על טיב המוצר ועל היעילות שבשימושו.

כללי:

 1. יש להקפיד על כך שהקיר שעליו יותקן הסוכך הינו ישר ומפולס וללא קימורים או קיעורים – קיר לא ישר יגרום לכיפוף הקורה האחורית ולקריעת ועיקום הבד ואף יכול לשבור הסוכך. במידה וקיר ההתקנה אינו ישר, חובה לפלסו לפני התקנת הסוכך.
 2. חשוב לבדוק טרם ההתקנה שאין כל עצמים היכולים להפריע למיקום ולהתקנת הסוכך, כגון: מנורות, מזגן, צנרות מכל סוג שהוא ועוד. במידה ויש עצמים כאלה, יש לטפל בהם ולהסיטם או להעבירם בעזרת בעל מקצוע מתאים בלבד.
 3. את הסוכך יש להתקין אך ורק על קורת בטון ולא על קיר מבלוקים! התקנת הסוכך באיזור קיר שבנוי מבלוקים, אינה בטיחותית, משום שבמהלך הזמן עלול הסוכך להתנתק מהקיר. חל איסור להתקין סוכך באיזור הקיר העשוי בלוק איטונג כאשר הידוק הסוכך נעשה מפנים הבית באמצעות הברגים.
 4. יש להיזהר ולבדוק את תכניות החשמל בבית ולהקפיד בהתקנת הסוכך כך שבאיזור הקיר בו קודחים חורים אין כבל חשמל!
 5. יש לוודא ולאפשר גישה נוחה לצד בו נמצא הגיר של הסוכך במטרה לפתוח ולסגור את הסוכך בקלות.
 6. יש לוודא כי נותר מקום על מנת שהסוכך יותקן באופן תקין בהתאם למידות שלהלן:

הרכבת התושבות על הקיר:

 1. הרכבת תושבות הבסיס על הקיר באופן תקין הינה חשובה מאוד בגלל המתיחות שהזרוע הרוחבית של הסוכך מפעילה על מוט הפיתול. נדרשת תושבת קיר כל 5.1 מטר לכל היותר ולא פחות מ-2 תושבות לסוכך. בסוכך עם 2 תושבות קיר, תושבת הקיר תותקן ליד בסיס הזרוע. בסוכך עם 3 תושבות קיר, תושבת אחת תותקן במרכז  ושתי התושבות האחרות יותקנו ליד בסיסי הזרוע. יש למדוד את מיקומי התפסים על גבי הסוכך על מנת שמיקום
  התושבות לא יפריע. הרכבת התושבת תיעשה באמצעות 2 ברגים מתאימים בקוטר 10 מ"מ ואורך מינימלי של 7 ס"מ באופן בו הן יקובעו לקיר בבטחה – יש לסגור את הברגים באופן ידני בחוזקה באמצעות מפתח מתאים על מנת שתושבות הקיר לא יישברו מהדפיקה של המכשיר החשמלי.
 2. יש לקבע את התושבות על הקיר בקו ישר ומפולס, ובכיוון המוצג בשרטוט.
 3. לפני הרמת הסוכך יש לוודא כי הבד גלול והזרועות קשורות ברצועות/חבל אבטחה למוט הברזל הריבועי.
 4. לאחר קיבוע תושבות הבסיס יש להכניס את מוט הברזל הריבועי במידה 40X40 מ"מ (ההכנסה לתוך תושבת הבסיס מצריכה הפעל לחץ, אך אין להכות בפטיש! הרם קלות את המוט הקדמי כדי לאפשר הכנסה מלאה של הסוכך. אם גם זה עדיין לא עובד, שחרר את בורגי החיזוק של המסגרת כדי ליישר אותה עם מוט הברזל הריבועי. כאשר המוט ממוקם במקומו, יש לאבטח את המוט באמצעות 2 ברגים בכל תושבת ולחזק את כל הברגים ידנית).
 5. לפני פתיחת הסוכך בפעם הראשונה, יש לבדוק כי כל הברגים בסוכך סגורים היטב (תושבת זרוע, ציפורן, חיבורי צינור הגלילה ועוד).
 6. לאחר חיזוק הברגים, יש לשחרר את יתרת האריזות מהסוכך. בעת שחרור האריזות ורצועות הביטחון יש לוודא כי הפעולה מתבצעת כאשר האדם העושה זאת נמצא מתחת לסוכך ולא לפניו! סכנת פתיחה פתאומית של הזרועות!
 7. במקרה בו הסוכך הינו סוכך ידני (לא חשמלי), יש לפתוח את הסוכך בזהירות עד הסוף (לוודא כי הבד נותר מתוח).
 8. במידה והסוכך מגיע עם מנוע חשמלי, יש להזמין חשמלאי מוסמך לביצוע חיבור החשמל וליצור עימנו קשר לצורך הדרכה לכיוון המנוע.
 9. אין לחבר את המנוע לחשמל באופן עצמאי.