P.E. fabrics

יריעת PE הינם אטומות ומשמשות למגוון רחב של כיסויים . את יריעות ה P.E ניתן להזמין במגוון צבעים, עוביים, מידות שונות וכן גימורים שונים .