"פלרינג" לחממה ( צד + גג)

"פלרינג"- סייד + גג

 

מידות אפשריות