PVC 400 שמשונית

יריעות PVC במשקל 400 גרם למ"ר

היריעות אידאליות לתפירת כיסויים.

קירוי / כיסוי / עמידות לנוזלים ומפגעים אחרים

שימושים נפוצים :

גידור, מכולות, מזרוני ספורט

מגוון צבעים .

תפירה והלחמה בכל מידה וצורה.

מידות אפשריות

  • תפירה בכל מידה